Architectural Workshop

  •   ru
  • | en

MONUMENT TO ST. MARTYR TATIANA

16, Novoizmaylovsky prospect, SPb

2010—2013

CHURCH OF ST. EVANGELIST JOHN THE REVELATOR

Nagovo village, Novgorodsky region

2011—2015

CHURCH OF THE TRANSFIGURATION OF CHRIST

Yakovlevo settlement, Leningradsky region

2008

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ

Новгородская область, д. Язвищи.

2015-2016

CHURCH OF THE KAZAN ICON OF THE MOTHER OF GOD

Zhedrino settlement, Ulianovsky region

2011

ICONOSTASIS IN THE REFECTORY

SPBDAiS, SPb

2011

PRICHTOVY HOUSE

Shushary settlement, SPb

2013

CHURCH OF ST. NICHOLAS THE WONDERWORKER

Stary Morozovichi village, Novgorodsky region

2013

SUNDAY SCHOOL

Vsevolozhsk, Leningradsky region

2008

HEADSTONE TO THE ARCHITECT N.N. BARANOV

Severnoye cemetery, SPb

2008

CHAPEL OF THE REVEREND ALEXANDER SVIRSKY

Pesochnoye settlement, SPb

2013

CHURCH OF THE ICON OF THE MOTHER OF GOD “ASSUAGE MY SORROWS”

Martyshkino settlement, Leningradsky region

2010

Mosaic “The Resurrection of Christ”

Nizino village, Leningradsky region

2014

CHURCH OF THE TRANSFIGURATION OF CHRIST

Gorbunki settlement, Leningradsky region

2006

MEMORIAL PLATE TO THE NEUROSURGEON V.M. UGRIUMOV

The institute of brain neurosurgery, SPb

2007

CHURCH OF THE ENTRANCE OF THE THEOTOKOS INTO THE TEMPLE

Navolok village, Novgorodsky region

2012